VADEMECUM

PIELĘGNIARKI i POŁOŻNEJ

BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP W TORUNIU

Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych w podstawowej opiece zdrowotnej

16 lipca ukazało się Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zmiana wprowadzona niniejszym zarządzeniem ma na celu realizację wzrostu kwoty wzrostu pochodnych wynagrodzeń wypłaconym pielęgniarkom i położnym zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1682).

źródło: Medexpress

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 92/2019/DSOZ (druk jednolity)

Udostępnij

Share on Facebook
Share on Twitter