VADEMECUM

PIELĘGNIARKI i POŁOŻNEJ

BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP W TORUNIU

Wszystko na to wskazuje, że jednak wzrośnie kwota bazowa do obliczania wynagrodzeń

Parę dni temu pisaliśmy, że minął termin nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach w placówkach leczniczych. We wtorek 9 lipca 2019 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy podwyższającej kwotę bazową z 3 900 zł na 4 200 zł, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników medycznych.

Jednak na stronie Sejmu RP został opublikowany rządowy projekt ustawy, podnoszącej kwotę bazową w ustawie o najniższym wynagrodzeniu pracowników wykonujących zawody medyczne do 4 200 zł. Projekt trafił do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne. Gdy wejdzie w życie, podwyżki dostanie ponad 160 tysięcy pracowników ochrony zdrowia. Tych, którzy w tej chwili zarabiają najsłabiej.

Skąd szpitale – i inne placówki ochrony zdrowia, również prywatne, działające bez kontraktu z NFZ, bo regulacja dotyczy całego sektora – mają wziąć pieniądze na podwyżki? Żadnych dodatkowych środków ani z budżetu, ani z Funduszu nie będzie – podkreśla resort zdrowia.

Nowelizacja „nie będzie skutkowała przekazaniem podmiotom leczniczym w 2019 r. dodatkowych, ponad obecnie planowane, środków finansowych z budżetu państwa, jak również z Narodowego Funduszu Zdrowia” – czytamy w uzasadnieniu do projektu. „W przypadku pracowników objętych projektowaną zmianą ustawy, których pracodawcy (podmioty lecznicze) otrzymują środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia, koszty podwyżek powinny zostać sfinansowane przez pracodawców ze środków uzyskanych w ramach wzrastających przychodów i odpowiednio kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia”.

Placówkom prywatnym, które działają bez kontraktu z NFZ, resort zdrowia rekomenduje skorzystanie ze środków własnych lub sfinansowanie wyższych kosztów podwyżką cen świadczonych usług.

Jednak póki co obowiązuje ten akt prawny . O wszelkich zmianach legislacyjnych będziemy informować na naszej stronie.

Udostępnij

Share on Facebook
Share on Twitter