Podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne

Uwaga!

W zakładce „Opiniowanie 2019” umieściliśmy nowy wniosek obowiązujący przy opiniowaniu sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia.

We wniosku należy tylko wykazać osoby zatrudnione na umowie o pracę.

 

Written by