Wciąż 3 900 zł zamiast 4 200 zł

Edit: 10.07.2019 r.

1 lipca minął termin nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach w placówkach leczniczych. Podwyżki wynikają z ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. poz. 1473).
Płace mają być podwyższane stopniowo, by osiągnąć oczekiwany poziom w 2022 roku. Docelowo kwota bazowa ma być równa przeciętnemu wynagrodzeniu brutto. Póki co jest zamrożona na poziomie 3900 zł.

Skutki podwyższenia kwoty bazowej odczują nie tylko lekarze, ale przede wszystkim pracownicy, którzy nie zawarli z ministrem odrębnych porozumień płacowych. Jak informowało wcześniej MZ byłyby to kwoty rzędu 130-320 zł. Teoretycznie pracownicy nie mają powodów do niepokoju, bo tegoroczna nowelizacja ma obowiązywać z mocą wsteczną i należeć im się będzie wyrównanie od 1 lipca. Dopóki jednak projekt nie trafi do Sejmu, sytuacja wygląda niepewnie.

źródło: podyplomie.pl

Written by