Opinia zespołu konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego …

Na prośbę Alicji Przybysz – wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego – zamieszczamy opinię zespołu konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie przygotowywania worków do żywienia pozajelitowego u dzieci hospitalizowanych oraz udziału pielęgniarek w procesie terapii żywienia parenteralnego z dnia 2 lipca 2019 roku.

Treść opinii

Written by