VADEMECUM

PIELĘGNIARKI i POŁOŻNEJ

BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP W TORUNIU

Studiuj pielęgniarstwo w Toruniu

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na studiach pielęgniarskich uruchomionych w Toruniu:
Na stronie www.wirtualna.byd.pl uruchomiona została rekrutacja na studia uzupełniające (pomostowe) dla pielęgniarek, a także na studia I stopnia (licencjat) oraz II stopnia (magisterskie). Uruchomienie studiów I i II stopnia planowane jest na październik.

Po złożeniu podania online należy z kompletem dokumentów potrzebnych na zakwalifikowanie na studia pomostowe zgłosić się do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 254/258 lub Wydziału Technicznego WSG w Toruniu ul. Grunwaldzka 25b.
Wymagane dokumenty:
  • oceny z przygotowania zawodowego na dyplomie ukończenia 5-letniego liceum medycznego  lub dwuipółletniej pomaturalnej szkoły pielęgniarskiej
  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
  • oryginał dyplomu pielęgniarski/pielęgniarza – jeśli występują
  • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (data wystawienia nie później niż 3 miesiące wstecz)
  • zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej w zakresie pielęgniarstwa – – jeśli występują
  • kserokopie certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursów: kwalifikacyjnych, doskonalących, specjalistycznych lub ukończenia specjalizacji (oryginał do wglądu) – jeśli występują.

Zajęcia na studiach uzupełniających (pomostowych) będą odbywały się w siedzibie OIPIP w Toruniu.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091 lub mailowo: wt@byd.pl

Udostępnij

Share on Facebook
Share on Twitter