Opiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne

26 czerwca 2019 roku na stronie kujawsko-pomorskiego oddziału wojewódzkiego NFZ zamieszczono komunikat z prośbą o przekazywania informacji o liczbie pielęgniarek i położnych.

Ponadto, widnieje w nim informacja, że ostateczny, nieprzekraczalny termin przekazania przedmiotowej informacji upływa z dniem 14 lipca 2019 r. Na jej podstawie przygotowany zastanie aneks. Zatwierdzenie aneksu będzie możliwe po przesłaniu podpisanego dokumentu wraz z opinią lub zawartym porozumieniem lub oświadczeniem świadczeniodawcy dot. sposobu podziału środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015 r.

Link do treści komunikatu

Wniosek zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków (2019)

Written by