Uchwały I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji

W dniach 4-5 czerwca w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie odbył się I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VII kadencji.

Przedmiotem obrad I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji były:

  • regulamin wyborów do organów Izb,
  • ramowe regulaminy organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych,
  • regulamin Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych,
  • regulaminy organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych,
  • ustalenie wykazu stanowisk w organach izb pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być wynagradzane
  • zasady gospodarki finansowej,
  • procedura przeprowadzania wizytacji praktyk zawodowych,
  • licencjonowanie zawodu.

Delegaci Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych podczas obrad: od lewej Ewa Jędzura, Małgorzata Kufel, Lidia Andrzejewska, Jacek Kubiczak, Wiesława Elzanowska

Uchwała nr 1 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Uchwała nr 2 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków

Uchwała nr 3 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminów organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Uchwała nr 4 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych regulaminów organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych

Uchwała nr 5 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk w organach izb pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być wynagradzane

Uchwała nr 7 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Written by