Spotkanie organizacyjne w sprawie studiów uzupełniających dla pielęgniarek

W dniu 15 czerwca (sobota) o godz. 10.00 w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 254/258 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla pielęgniarek chcących podjąć kształcenie na studiach uzupełniających (pomostowych), które uruchomione zostaną jeszcze przed wakacjami.

Spotkanie poprowadzi Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa dr Wiesław Kowalewski.

Na stronie www.wirtualna.byd.pl uruchomiona została rekrutacja na studia pomostowe, a także na studia I stopnia (licencjat) oraz II stopnia (magisterskie). Uruchomienie studiów I i II stopnia planowane jest na październik.
Opłata za studia uzupełniające (pomostowe) rozkłada się następująco:
 • jednorazowa wpłata = 5 200 zł
 • dwie raty = 2 730 zł
 • cztery raty =  1 378 zł
 • dziesięć rat = 572 zł
 • dwanaście rat = 450 zł
Prosimy kandydatów o rejestrację, terminarz zjazdów ustalimy po złożonych aplikacjach i po spotkaniu z grupą zainteresowanych, bo dostosować się pod grafiki większości chętnych.
Po złożeniu podania online należy z kompletem dokumentów potrzebnych na zakwalifikowanie na studia pomostowe zgłosić się do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu.
Wymagane dokumenty:
 • oceny z przygotowania zawodowego na dyplomie ukończenia 5-letniego liceum medycznego  lub dwuipółletniej pomaturalnej szkoły pielęgniarskiej
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • oryginał dyplomu pielęgniarski/pielęgniarza – jeśli występują
 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (data wystawienia nie później niż 3 miesiące wstecz)
 • zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej w zakresie pielęgniarstwa – – jeśli występują
 • kserokopie certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursów: kwalifikacyjnych, doskonalących, specjalistycznych lub ukończenia specjalizacji (oryginał do wglądu) – jeśli występują.

Zajęcia będą odbywały się w siedzibie OIPIP w Toruniu.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091 lub mailowo: wt@byd.pl

Written by