Z żałobnej karty…

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 22 maja 2019 r.
zmarła nasza koleżanka

Gabriela Kaszubska

Rodzinie i Bliskim Zmarłej
składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Dyrekcja i pracownicy
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie

* * * * *

 

 

 

 

 

 

Written by