[2019-05-31] Spotkanie edukacyjne

Razem z firmą Family Service Pelargos zapraszamy na bezpłatne spotkanie edukacyjne na temat:

1. Trudne rozmowy, czyli jak budować dobre relacje w pracy z kobietą w ciąży i po porodzie.
2. Cud narodzin – poród w pozycjach wertykalnych

Pierwsze zajęcia poprowadzi pani Marlena Trąbińska-Haduch – psycholog, psychoterapeuta, sprawuje opiekę psychologiczną na oddziale położniczym w Szpitalu Św. Zofii (Centrum Medyczne „Żelazna” w Warszawie). Prowadzi terapię indywidualną, par, rodzinną, oraz grupy terapeutyczne Obszar głównych zainteresowań zawodowych: psychologia rozwojowa i wychowawcza oraz psychologiczne aspekty ciąży, porodu i macierzyństwa. Współpracowała m. in. z „Centrum Rodziny” Szkoła Rodzenia Joanny Wilk, pomagając parom przygotować się do porodu i pełnienia roli rodzicielskiej, w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) odpowiadając za tworzenie i realizację oferty pomocy dla rodzin z dziećmi od 0 do 6 roku życia.

Spotkanie odbędzie się 31.05.2019 (piątek) w godz. 11:00 – 14:00 w siedzibie OIPiP przy ul. Szosa Chełmińska 254/258

W trakcie wystąpień psychologa i położnej prezentowane będą wybrane zagadnienia dotyczące zmian w organizacji opieki okołoporodowej.

Uczestniczki otrzymają:

  • certyfikat uczestnictwa w niniejszym spotkaniu
  • skrypty tematyczne
  • interesujące materiały informacyjne

W trakcie spotkania zapraszamy na poczęstunek

Rejestracja pod numerem telefonu 56 621 00 22 wew. 5. Uwaga – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaproszenie

Written by