Z żałobnej karty…

Koledze

Marcinowi Kwiatkowskiemu

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy

składa

Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu,

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Toruniu,

oraz  pracownicy biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

* * * * *

Written by