Z żałobnej karty…

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy
zmarły nasze koleżanki

Grażyna Pękała – Janik
żyła lat 55
* * * * *

Elżbieta Saduła
żyła lat 60
* * * * *

Mirosława Wilińska
żyła lat 64
* * * * *

Rodzinie i Bliskim Zmarłych
składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Przyjaciele – pracownicy
Regionalnego Szpitala Specjalistyczny
im. dra Wł. Biegańskiego
w Grudziądzu

* * * * *

Written by