[2019-04-02] „Interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego”

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego”, która odbędzie się dnia 2 kwietnia 2019 roku w Sali Studyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku od godziny 8.00.

Organizatorem jest Instytut Nauk o Zdrowiu PWSZ we Włocławku we współpracy z Zakładem Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego CM w Bydgoszczy, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych we Włocławku oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Konferencja skierowana jest do pracowników ochrony zdrowia – członków interdyscyplinarnych zespołów terapeutycznych (pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów, terapeutów zajęciowych oraz opiekunów medycznych, kadry kierowniczej zarządzającej podmiotami leczniczymi), studentów kierunku pielęgniarstwo oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką opieki dot. pacjenta przewlekle chorego.

Szczegóły konferencji

Udział jest bezpłatny.

Written by