VADEMECUM

VADEMECUM

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP W TORUNIU

Centrum Koordynacji Opieki Medycznej

11 marca 2019 roku w Szpitalu w Chełmnie została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych na terenie subregionu toruńskiego”.

Projekt będzie realizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Toruniu, która utworzyła i prowadzi podmiot leczniczy: Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II Hospicjum „Światło” w partnerstwie z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Umowę ze strony Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu podpisał Tomasz Krzysztyniak – Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu oraz Marzanna Ossowska – Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Opieki Medycznej i Epidemiologii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.03.2019 – 31.12.2021 r. W ramach projektu objęty zostanie wsparciem subregion toruński tj. miasto Toruń, powiat toruński, powiat chełmiński, powiat golubsko-dobrzyński i powiat wąbrzeski. W ramach projektu zaplanowano utworzenie:

  • Centrum koordynacji opieki medycznej
  • Dziennego Domu Opieki medycznej w Toruniu
  • Dziennego Domu Opieki Medycznej w Chełmnie
  • Usług Domowej Opieki Medycznej

połączonych ze wsparciem informacyjno-edukacyjnym dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów.

Projekt skierowany jest do 540 osób i będzie realizowany w oparciu o Model Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych, a realizacja wsparcia w formie Dziennego Domu Opieki Medycznej jest zgodna ze
standardem DDOM.

Celem projektu będzie wypracowanie trwałych rozwiązań zapewniających wysoką jakość usług medycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób niesamodzielnych. Ponadto wpłynie pozytywnie na zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji osób niesamodzielnych, w tym starszych.

Realizowany proj. zwiększy dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej, z których korzystają osoby niesamodzielne, poprzez skrócenie czasu oczekiwania. Ponadto wpłynie pozytywnie na poprawę stanu zdrowia osób niesamodzielnych i ich opiekunów. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych, w tym edukację oraz wsparcie psychologiczne, które odgrywa ogromną rolę w procesie zdrowienia. Dzięki tak kompleksowo zaplanowanej ścieżce wsparcia, która zostanie indywidualnie dostosowana do potrzeb osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów możliwym będzie podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia przez opiekuna osoby niesamodzielnej.

Udostępnij

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Facebook
Share on Twitter