VADEMECUM

PIELĘGNIARKI i POŁOŻNEJ

BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP W TORUNIU

[2019-04-11] Odpowiedzialność zawodowa a bezpieczeństwo pracy Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku wraz z Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku mają zaszczyt zaprosić Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne, Położnych na organizowaną w ramach prewencji konferencję:

Odpowiedzialność zawodowa a bezpieczeństwo pracy Pielęgniarek i Położnych. Odpowiedzialność karna za błąd organizacyjny Kadry Kierowniczej

Coraz częstszy kontakt personelu medycznego z organami wymiaru sprawiedliwości (prokuratury, sądy powszechne i dyscyplinarne) rodzi konieczność znajomości praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Niestety gwałtownie rośnie liczba roszczeń wobec pielęgniarek i położnych oraz lekarzy. Rodzi to konieczność tworzenia i doskonalenia procedur i kultury organizacyjnej w podmiotach leczniczych mających na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów oraz pielęgniarek i położnych poszanowanie ich praw i budowanie zaufania do personelu całej jednostki. Uczestnicy zapoznani zostaną z dobrymi praktykami w zakresie zarządzania kulturą organizacyjną pracy,, poszanowania praw pacjenta, odpowiedzialnością cywilną i karną, metodami monitorowania, zapobiegania przeciwdziałania zdarzeniom niepożądanym.

Udostępnij

Share on Facebook
Share on Twitter