Pierwsze w tym roku posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

21.02.2019 roku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Porządek obrad obejmował m.in.:

  • Sprawozdanie z realizacji wniosków, uchwał i stanowisk przyjętych na poprzednich posiedzeniach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych i Prezydium Okręgowej Rady przedstawione przez Wiktora Karasiewicza – Sekretarza.
  • Podjęcie uchwał w sprawie:

– zmiany Uchwały w sprawie projektu porządku obrad XXXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

– zatwierdzenia sprawozdania z realizacji budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

– objęcia patronatem i dofinansowaniem XIX Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej „Hospicjum 2019”, w ramach której odbędzie się XVII Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychoonkologii, I Ogólnopolskie Forum Ratownictwa Medycznego i X Wystawa sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i ratowniczego

– objęcia patronatem i dofinansowaniem akcji promocyjnej „Higiena rąk”

– zakupu wyposażenia do Ośrodka Kształcenia Podyplomowego przy OIPiP w Toruniu

– przyjęcia projektu planu budżetowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu na 2019 r.

– stwierdzenia prawa wykonywania zawodu , wpisów i skreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych

– zakupu pamiątkowych monet

– wyznaczenia przedstawiciela Okręgowej rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu do składu komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

  • Przyznanie przez Komisję Socjalną zapomóg losowych.
  • Informacja o działalności pomiędzy posiedzeniami Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych:

– Tomasz Krzysztyniak – Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu
– Wiesława Elzanowska – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
– Krystyna Uzikowska – Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
– Emilia Zawadzka – Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
– Jacek Kubiczak – p.o. Dyrektora Zespołu Opieki Paliatywnej Hospicjum „Światło”

  • Przyjęcie protokół z posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu w dniu 13.12.2019 r.
  • Przedstawienie informacji nt. współpracy w zakresie szkoleń z EDU-Farm.
  • Przedstawienie informacji i podjęcie uchwał w sprawie:

– organizacji wyborów na VIII Kadencję
– kontroli praktyk zawodowych – procedura, wdrożenie

  • Przedstawienie informacji nt.:

– organizacji Zjazdu Budżetowego 03-2019
– Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa w Toruniu
– wniosku o dofinansowanie projektu D-Dom

Written by