Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

20 lutego 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się się inauguracyjne plenarne posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Głównym tematem posiedzenia był m.in. stan służby zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim.

W części merytorycznej spotkania rada zajęła się stanem kujawsko-pomorskiej służby zdrowia. Wśród zaproszonych gości był m. in. dyrektor regionalnego oddziału NFZ Andrzej Wiśniewski, prezes Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej Wojciech Kaatz, przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu Tomasz Krzysztyniak. Na koniec posiedzenia, przyjęto stanowisko wzywające rząd do podwyższenia wycen świadczeń medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

fot. Szymon Zdziebło

Written by