I Krajowa Konferencja Pielęgniarskiej Kadry Zarządzającej „Nowe wyzwania pielęgniarstwa w 2019

W dniach 7-8 stycznia 2019 r. w Warszawie odbyła się I Krajowa Konferencja Pielęgniarskiej Kadry Zarządzającej „Nowe wyzwania pielęgniarstwa w 2019”. Ponad 450 uczestników miało możliwość spotkania się w gronie kadry zarządzającej, wymienienia się doświadczeniem i dowiedzenia się, jakie wyzwania stoją przed liderami w obliczu budowania systemu wrażliwego na zmiany otoczenia.
Konferencja dedykowana była przywództwu w pielęgniarstwie, o czym dyskutowano podczas debaty z udziałem ekspertów z obszaru praktyki, nauki – w tym działających na poziomie politycznym, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Ideą spotkania było pokazanie zgromadzonym liderom pielęgniarstwa oraz kadrze zarządzającej, jaki wpływ ma przywództwo na jakość opieki oraz budowanie zespołów – kluczowych zasobów, niezbędnych do sprawowania optymalnej i bezpiecznej opieki.
Wykład inauguracyjny „Kompetencje pielęgniarek i położnych – uprawnienia i korzyści dla systemu ochrony zdrowia. Dokumentowanie świadczeń pielęgniarskich – e-narzędzia” wygłosiła Pani dr Greta Kanownik Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia. W dalszej części konferencji na temat „Przywództwa w pielęgniarstwie opartego na kompetencjach” mówiła Pani dr hab. Maria Kózka – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa.

W panelu ekspertów „Pielęgniarka jako lider systemu opieki zdrowotnej” udział wzięły:
Ewa Majsterek – Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Dr Grażyna Wójcik – Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Dr Marzena Barton – Prezes Stowarzyszenia Menadżerów Pielęgniarstwa Dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, prof. GUM – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kierownik Katedry Pielęgniarstwa GUM Krystyna Ptok – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
Dr Dorota Kilańska – Dyrektor ENRF, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie UM w Łodzi Dr Beata Wieczorek-Wójcik – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. – Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie Iwona Ługowska – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie
„Kompetencje pielęgniarek to odzwierciedlenie potrzeb systemu ochrony zdrowia, a konkretnie jego klientów. Odpowiedzią na skuteczniejszą jakość opieki jest jakość zarządzania kompetentnymi kadrami pielęgniarek, zmotywowanymi do wykonywania swojej pracy na 100% możliwości. To dostarczanie opieki, jej realizacja w sposób taki, jaki każdy pacjent opiekował się sobą sam, gdyby miał do tego zasoby: siłę dla codziennego funkcjonowania, sprawny umysł, sprawne ciało i umiejętność samoopieki.” – stwierdziła Dorota Kilańska, dyrektor ENRF, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a jednocześnie moderator konferencji.
Drugi dzień konferencji to kontynuacja tematów związanych z zarządzaniem i edukacją personelu pielęgniarskiego w podmiotach leczniczych oraz wykłady z obszaru onkologii, neurologii i chirurgii. Dr hab. n. med. Dawid Murawa, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Onkologii Chirurgicznej oraz Barbara Jobda, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych przybliżyli fakty i mity dotyczące leczenia pacjenta onkologicznego, radzenia sobie z zastrzeżeniami oraz żywienia pacjenta jako integralnej części leczenia onkologicznego.
W bloku neurologicznym wykład wygłosiła Lilia Kimber-Dziwisz, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, dr n. med. Andrzej Opuchlik z Katedry i Klinika Neurologii WUM oraz dr n. med. Aleksandra Szulman-Wardal z Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UG, Kierownik Pracowni Psychologicznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Ciekawe tematy i opisywane przypadki poruszały zagadnienia z zakresu zapotrzebowania białkowo-energetycznego pacjenta neurologicznego, pielęgnacji pacjenta po udarze oraz komunikacji w relacjach zawodowych.
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk, Prezes POLSPEN oraz Ilona Kawa z Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie szeroko omówili ERAS – protokół kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia pacjenta, a dr n. med. Halina Nowakowska z Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie, Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich, GUM zaprezentowała jak skutecznie edukować personel pielęgniarski.
Patronat honorowy nad konferencją objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.
Patronat medialny: Magazyn Pielęgniarki i Położnej.
Partner strategiczny konferencji: Nestle Health Science.

Relacja z konferencji dostępna na:
https://edukacjapacjenta.pl/konferencja-podsumowanie#

Written by