Informacja Ośrodka Kształcenia Podyplomowego

Informujemy, że do kursów organizowanych przez OIPiP w Toruniu ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA w wysokości 70-80%.

Dofinansowanie adresowane jest do pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia medyczne w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarskiej lub położniczej.

Warunkiem ubiegania się dofinansowanie jest wypełnienie i złożenie wniosku do poniedziałku do godz. 9.00 w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych (mail: szkolenia@oipip.torun.pl). Następny nabór wniosków w II kwartale 2019 roku. Na jednym wniosku można wybrać więcej niż jeden kurs. Uwaga! W ciągu roku można złożyć tylko jeden wniosek.

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z TEJ FORMY DOFINANSOWANIA

W pierwszym kwartale organizujemy następujące szkolenia:

  • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
  • Wykonanie i interpretacja zapisu EKG
  • Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych
  • Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

wniosek

Szczegółowych informacji udziela Wiesława Majewska, tel. 56 654 62 34, e-mail: szkolenia@oipip.torun.pl

Written by