Nowa wysokość składki członkowskiej i innych opłat

Informujemy, że od lutego składka członkowska dla osób wykonujących zawód w ramach praktyk zawodowych wynosi 38,03 zł.

Opłata za wpis do rejestru praktyk zawodowych wynosi 98 zł.

Opłata za zmianę wpisu do rejestru praktyk zawodowych wynosi 49 zł.

Written by