Nowe wyzwania pielęgniarstwa w 2019

W dniach 07-08 stycznia w warszawskim Hotelu „Novotel” odbyła się konferencja Nowe wyzwania pielęgniarstwa w 2019 pn. Nowe wyzwania pielęgniarstwa w 2019

Uroczystego powitania uczestników i otwarcia Konferencji dokonała dr Dorota Kilańska.

Następnie w temacie „Kompetencje pielęgniarek i położnych – uprawnienia i korzyści dla systemu ochrony zdrowia. Dokumentowanie świadczeń pielęgniarskich – e-narzędzia” głos zabrała Greta Kanownik, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ

Kolejnym prelegentem była Maria Kózka, prof. UJ – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa, która przedstawiła zagadnienie „Przywództwa w pielęgniarstwie oparte na kompetencjach”.

Po tych dwóch wystąpieniach przyszedł czas na panel dyskusyjny: Pielęgniarka jako lider w opiece i zmianach systemu opieki zdrowotnej. Moderatorem panelu była Maria Kózka, uczestnikami natomiast Greta Kanownik – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ, Grażyna Wójcik – Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu, WUM, Marzena Barton – Prezes Stowarzyszenia Menadżerów Pielęgniarstwa, Dorota Kilańska – Dyrektor ENRF, UM w Łodzi, Aleksandra Gaworska-Krzemińska – prof. GUM – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kierownik Katedry Pielęgniarstwa GUM, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa, Krystyna Ptok – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Beata Wieczorek-Wójcik – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, Szpitale Pomorskie sp. z o.o. – Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie, Iwona Ługowska – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitale Pomorskie sp. z.o.o. – Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie.

Drugiego dnia poruszano zagadnienia z zakresu:

  • Wpływ decyzji pielęgniarskiej kadry kierowniczej na bezpieczeństwo pacjenta – Aleksandra Gaworska-Krzemińska, prof. GUMED, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kierownik Katedry Pielęgniarstwa GUM, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa
  • Żywienie pacjenta jako integralna część leczenia onkologicznego – Dr hab. n. med. Dawid Murawa, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Katedra Chirurgii i Onkologii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ, Ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie
  • Alternatywne metody w leczeniu pacjenta onkologicznego – fakty i mity. Radzenie sobie z zastrzeżeniami pacjentów – Barbara Jobda, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych
  • Zapotrzebowanie białkowo-energetyczne pacjenta neurologicznego – Dr n. med. Andrzej Opuchlik, Katedra i Klinika Neurologii, WUM
  • Pielęgnacja pacjenta po udarze – Lilia Kimber-Dziwisz, Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych
  • Komunikacja w relacjach zawodowych – Dr n. med. Aleksandra Szulman-Wardal, Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UG, Kierownik Pracowni psychologicznej Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
  • ERAS – protokół kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia – Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk, Prezes POLSPEN, Ordynator Szpitala Wielospecjalistycznego im. Stanleya Dudricka w Skawinie
  • ERAS w aspekcie pracy pielęgniarki – Ilona Kawa, Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
  • Jak skutecznie edukować personel pielęgniarski – Dr n. med. Halina Nowakowska, Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, Pracownia Umiejętności Pielęgniarskich, GUM.

Kampania I support Nursing now

Nursing Now to trzyletnia globalna kampania prowadzona we współpracy z Międzynarodową Radą Pielęgniarki i Światową Organizacją Zdrowia mająca na celu podniesienie prestiżu pielęgniarstwa.

Written by