Nowy numer konta bankowego

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku uległ zmianie nasz numer konta bankowego.

Aktualny to: 14 1160 2202 0000 0003 5977 7432

Prosimy wszystkie operacje finansowe z OIPiP prowadzić za pośrednictwem tego konta. Dotyczy także wpłat z tytułu składki członkowskiej.

Wpłaty dokonane w styczniu na stary numer konta będą zaksięgowane.

Dla przypomnienia …Wysokość składki dla indywidualnych praktyk za lata poprzednie:

  • 2019 r. – styczeń 35,55 zł, luty-grudzień będzie zmiana – podamy do wiadomości
  • 2018 r. – styczeń 33,03 zł, luty-grudzień 35,55 zł; cały rok 424,08 zł
  • 2017 r. – styczeń 32,10 zł, luty-grudzień 33,03 zł; cały rok 395,43 zł
  • 2016 r. – styczeń 41,00 zł, luty-grudzień 32,10 zł; cały rok 394,10 zł
  • 2015 r. – styczeń 40,00 zł, luty-grudzień 41,00 zł; cały rok 491,00 zł
  • 2014 r. – styczeń 38,75 zł, luty-grudzień 40,00 zł; cały rok 478,75 zł
  • 2013 r. – styczeń 37,70 zł, luty-grudzień 38,75 zł; cały rok 463,95 zł
  • 2012 r. – styczeń 18,00 zł, luty-grudzień 37,70 zł; cały rok 432,70 zł

Written by