Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Toruniu na posiedzeniu w dniu 13 grudnia, w drodze uchwały, zwołała XXXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Toruniu na dzień 19 marca 2019 roku. Początek obrad o godzinie 9:00 w Hotelu Filmar w Toruniu.

Written by