Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w sprawie uprawnień pielęgniarki i położnej do odmowy wykonania zlecenia lekarskiego dotyczącego podania Biofuroksymu i Zinacefu drogą iniekcji domięśniowej u dziecka o wadze poniżej 40 kg

Na prośbę Pani dr n. med. Alicja Przybysz Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego zamieszczam opinię w sprawie uprawnień pielęgniarki i położnej do odmowy wykonania zlecenia lekarskiego dotyczącego podania Biofuroksymu i Zinacefu drogą iniekcji domięśniowej u dziecka o wadze poniżej 40 kg

Treść opinii

Written by