Indywidualne praktyki – uzyskiwanie zaświadczenia o wpisie do rejestru

W związku z pojawiającymi się trudnościami w uzyskaniu zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą przedstawiamy instrukcję jak uzyskać zaświadczenie.

Aby uzyskać zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyk zawodowych należy:
I. Posiadać konto na platformie RPWDL

Zakładanie konta w RPWDL

II. Uzyskać uprawnienia do księgi rejestrowej.
Aby możliwe było utworzenie wniosku o zmianę wpisu w rejestrze lub wniosku o wykreślenie praktyki zawodowej z rejestru, użytkownik musi mieć uprawnienie udzielone przez osobę upoważnioną praktyki zawodowej do tworzenia wniosków dotyczących tej praktyki zawodowej. Procedura uzyskania uprawnienia jest następująca:
1. Osoba upoważniona na rzecz praktyki zawodowej wypełnia i podpisuje „Wniosek o nadanie uprawnienia do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą”

Wniosek o nadanie uprawnień do księgi rejestrowej

2. Osoba upoważniona na rzecz praktyki zawodowej składa wypełniony wniosek w OIPiP w Toruniu.
3. Pracownik Izby nadaje uprawnienie użytkownikowi w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

III. Pobranie zaświadczenia

Aby zobaczyć zaświadczenie praktyki pielęgniarek i położnych należy z menu „Inne” wybrać zakładkę „Zaświadczenia praktyk pielęgniarek i położnych”.

 

Written by