Praca dla pielęgniarki – Toruń

Dom Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 220  zatrudni Pielęgniarkę

1. Wymagania niezbędne:

  • list motywacyjny,
  • CV,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • dokumenty poświadczające wykształcenie,
  • aktualne PWZ,
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

2. Warunki zatrudnienia : praca na etacie.

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pielęgniarki” należy składać w terminie do 19 października 2018 roku w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej.

Szczegóły w linku poniżej.

Pełna treść ogłoszenia

Written by