Z żałobnej karty…

W dniu 11 października 2018 roku

z grona brodnickich pielęgniarek odeszła

Ala Kupferschmidt

Dobry Człowiek, Oddana Pielęgniarka, Przyjaciółka

Pozostaniesz zawsze w naszej pamięci.

Jolanta Zembrzycka

Bogumiła Bałuta

* * * * *

Written by