Informacja dla świadczeniodawców w zakresie POZ

Na naszej stronie w zakładce Opiniowanie sposobu podziału …

zamieściliśmy wyjaśnienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń od 1 września 2018 roku dla pielęgniarek i położnych POZ.

Written by