Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Szanowni Państwo

W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej informujemy, że wzór wniosku o podział  środków wynikających z wyżej wymienionego rozporządzenia jest w trakcie opracowania przez prawnika i zostanie udostępniony w dniu 7 września 2018 roku.

W trakcie opracowywania jest również komentarz dotyczący wyżej wymienionego rozporządzenia z uwzględnieniem różnych zakresów świadczeń, terminów i wszystkich form zatrudnienia, który pomoże Państwu na zwrócenie uwagi jakie przepisy regulują wyżej wymieniony zakres.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

EDIT 07-09-2018

W uzupełnieniu informacji z dnia 5 września 2018 roku dodatkowo wyjaśniam, że w chwili obecnej nie możemy opracować końcowego wniosku, który mógłby być udostępniany świadczeniodawcom przy opiniowaniu dodatkowych środków przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych na wzrost wynagrodzeń zasadniczych, które mają zastąpić od 1 września 2018 roku w kwocie nie mniejszej niż 1100 zł na 1 etat. Pomimo wejścia w życie z dniem 1 września 2018 roku nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 1681) Prezes NFZ nie dokonał jeszcze nowelizacji odpowiednich zarządzeń umożliwiających świadczeniodawcom zgłaszanie za pośrednictwem serwisów internetowych uzupełnienie informacji o zatrudnieniu pielęgniarek i położnych wg stanu na dzień 1 sierpnia 2018 roku z podziałem na formy wykonywania zawodu oraz na zgłaszanie pielęgniarek praktyki POZ.

Staramy się monitorować na bieżąco cały czas sytuacje. Wyżej wymienione wnioski przygotujemy do ewentualnego wykorzystania jak poznamy zasady przyznawania dodatkowych środków.

Bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość.

Written by