Z żałobnej karty…

Koleżance Annie Bireckiej

 wyrazy  głębokiego współczucia

z powodu śmierci mamy

składają Położne

z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Szpitala Powiatowego w Chełmży.

Written by