Z żałobnej karty…

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Toruniu

Annie Bireckiej

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy

składa Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wraz z Zastępcami ORzOZ

Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu,

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Toruniu,

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej wraz z Członkami OKR

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych wraz z Członkami OSPiP

oraz  pracownicy biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

* * * * *

Written by