Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi

W załączeniu udostępniam projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r.

Projekt

Załączniki

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Written by