Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego

W załączeniu udostępniam projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r.

Projekt 

Uzasadnienie

Załączniki

Ocena Skutków Regulacji

 

Written by