Rozporządzenie Ministra Zdrowia

27 lipca na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazały się 3 projekty Rozporządzeń Ministra Zdrowia, które są powiązane z długo oczekiwanymi regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Projekt OWU 1

Projekt OWU 2

Projekt rozporządzenia MZ – zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

Written by