Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

W załączeniu udostępniam projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

Projekt – rehabilitacja

Ocena Skutków Regulacji

Written by