Porozumienie z Ministerstwem Zdrowia

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wraz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych podpisały porozumienie z Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.

Po trwających pół roku negocjacjach w dniu 9 lipca 2018 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy

Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministrem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie:

  • Włączenia dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego;
  • Wprowadzenia rozporządzenia dotyczącego norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych od 1 stycznia 2019 roku;
  • Wprowadzenia porady pielęgniarskiej jako świadczenia gwarantowanego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
  • Zagwarantowania 6-dniowego, płatnego, urlopu szkoleniowego od stycznia 2019 roku;
  • Nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych oraz innych działań mających na celu poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych w Polsce. więcej

Najbardziej dyskutowanym punktem porozumienia jest oczywiście wzrost wynagrodzeń. W paragrafie 1 tego porozumienia zapisano, że zapewnienia się pielęgniarkom i położnym wzrost wynagrodzenia zasadniczego w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie od dnia 1 lipca 2019 r. w przeliczeniu na jeden pełen etat, z tym że od dnia 1 września 2018 r. – w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat.

Poniżej przedstawiamy dwie tabel. Pierwsza z nich zawiera kwoty, które będą wypłacane zgodnie z nowym porozumieniem.

 

Kwota podana w tabeli jest kwotą orientacyjną. Kwota wypłacana pracownikowi będzie uzależniona od obowiązującego w danym zakładzie kosztu ubezpieczenia wypadkowego oraz indywidualnie dla pracownika od kosztu uzyskania przychodu.

 

Druga tabela zawiera kwoty, które były by wypłacane zgodnie z porozumieniem 4×400 z 2015 roku

W tym wariancie jednak od 1 września 2019 roku nie było zagwarantowanych środków.

Written by