2018-09-21 – Diabetica-Expo 2018

W imieniu organizatorów, Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre zapraszamy na XXII Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne „Diabetica-Expo 2018” i XVI Ogólnopolskie Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości pt. „Profilaktyka w chorobach metabolicznych – cukrzyca i otyłość”, które odbędą się w dniach 21-22 września 2018 roku w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy ul. Gagarina 11 w Toruniu.

Funkcję Przewodniczącej Komitetu Naukowego pełni Prof. dr hab. med. Irena Ponikowska Kierownik Katedry i Kliniki Balneologii i Chorób Przemiany Materii CM UMK w Bydgoszczy.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem obieli: Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, Okręgowa Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska.

W trakcie spotkania planowane są sesje naukowe i dydaktyczne dotyczące współczesnych zagadnień związanych z cukrzycą i otyłością, m.in.: profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych u chorych na cukrzycę i u otyłych, psychodietetyka w cukrzycy i otyłości, wczesne i późne powikłania cukrzycy – metody zapobiegania i leczenia, genetyka cukrzycy i otyłości, leczenie farmakologiczne, postępowanie niefarmakologiczne – dieta, aktywność fizyczna, zmiana stylu życia.

Celem Sympozjum Diabetologicznego jest popularyzacja najnowszych osiągnięć diabetologii polskiej i światowej. Pragnęlibyśmy, aby ta konferencja stała się forum dyskusji i wymiany doświadczeń na temat środków i metod leczenia oraz zapobiegania cukrzycy, zarówno pomiędzy lekarzami jak i ich pacjentami.

Opłaty konferencyjne wynoszą:

1. Lekarze – opłata konferencyjna: 210 zł (150 zł do dnia 10 lipca; 180 zł do 31 lipca, 210 zł do 21 września)

2. Dietetyczki, Pielęgniarki, Wolontariusze, Studenci AM i Studium Medycznego – opłata konferencyjna: 130 zł (95zł do dnia 10 lipca; 110 zł od 31 lipca, 130 zł do 22 września)

Strona organizatora

Lista Wykładowców i Gości:

1. Prof. dr hab. med. Alina Borkowska – Katedra Neuropsychologii Klinicznej Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz
2. Prof. dr hab. Jacek Budzyński – Oddział Kliniczny Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki nr 2, Bydgoszcz
3. Prof. dr hab. med. Leszek Czupryniak – Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, UM, Łódź
4. Prof. dr hab. med. Marek Durlik – Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii, Centralny Szpital Kliniczny MSW, Warszawa „ Przeszczepienie trzustki w leczeniu cukrzycy.”
5. Prof. dr hab. med. Aleksander Goch – Kierownik Kliniki Kardiologii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, Bydgoszcz
6. Prof. dr hab. med. Roman Junik – Kierownik Katedry Endokrynologii i Diabetologii Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz „Inhibitory SGLT-2.”
7. Prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudzkiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, Katedra Psychospołecznych Podstaw Zdrowia i Rehabilitacji, Pracownia Psychoterapii i Rehabilitacji Seksualnej, Warszawa
8. Prof. dr hab. med. Maciej Małecki – Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych, Collegium Medicum UJ, Kraków
9. Prof. dr hab. med. Barbara Mirkiewicz-Sieradzka – emerytowany profesor Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków
10. Prof. dr hab. med. Anna Noczyńska – Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego UM, Wrocław „Które powikłanie u chorego na cukrzycę jest bardziej niebezpieczne – niski czy wysoki poziom glukozy?”
11. Prof. dr hab. Roman Ossowski – Katedra Fizjoterapii Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz – „Szczęście – dar losu czy osobisty wysiłek?”
12. Prof. dr hab. med. Irena Ponikowska – Kierownik Katedry Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum UMK, Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny, Ciechocinek
13. Prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki – emerytowany profesor Collegium Medicum UJ, Kraków
14. Prof. dr hab. med. Andrzej Tretyn – Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, UMK, Toruń
15. Prof. dr hab. med. Czesław Wójcikowski – emerytowany profesor Gdańskiego UM, Gdańsk „Współczesne możliwości diagnozowania prewencji i leczenia chorych na cukrzycę.”
16. Dr hab. n. o zdr. dr med. Dorota Szostak-Węgierek – Kierownik Zakładu Żywienia Człowieka Wydział Nauki o Zdrowiu UM, Warszawa „ Czy sposób żywienia ma wpływ na ryzyko cukrzycy typu II.”
17. Dr hab. n. med. Agata Bronisz – Katedra Endokrynologii i Diabetologii, Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz
18. Dr hab. n. med. Jacek Szeliga – Katedra Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Wojewódzki Szpital Zespolony, Toruń
19. Dr hab.n.med Irena Walecka – Kierownik Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, Warszawa
20. Dr hab. med. Tomasz Zdrojewski – Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUM, Gdańsk
21. Dr n. biol. Andrzej Kołakowski – Avet Pharma S.K.A. – „Rola suplementów diety w życiu diabetyka.”
22. Dr n. farm. Jerzy Jambor – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Komitetu Zielarskiego, Nowe Miasto nad Wartą
23. Dr n. med. Ewa Kostrzewa-Zabłocka – Poradnia i Ośrodek Edukacji, Chełm „ Profilaktyka przeciwnadciśnieniowa.”
24. Dr inż. Włodzimierz Lewin – Prezentacja Firmy JJW
25. Dr Lucyna Pachocka – Instytut Żywienia i Żywnosci, Poradnia Chorób Metabolicznych, Warszawa „Ocena stanu odżywiania kobiet z ZM przed i po zastosowaniu terapii diet.”
26. Lek. med. Sławomir Badurek – Oddział Kliniczny Nefrologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Wojewódzki Szpital Zespolony, Toruń
27. Lek. med. Marek Roszkiewicz – Klinika Dermatologii CSK MSWiA, Warszawa „ Zmiany skórne w cukrzycy.”
28. Lek. med. Piotr Sobolewski – Klinika Dermatologii CSK MSWiA, Warszawa „ Zmiany skórne w cukrzycy.”
29. Mgr Andrzej Bauman – Prezes Honorowy Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Bydgoszcz „Dzieci z cukrzycą i ich problemy.”
30. Mgr Halina Jurkowska – Biolit Europe – „ Wpływ kompleksu mikrobioty i bioaktywnych białek serwatkowych na leczenie i rehabilitację osób z chorobami cukrzycy układu pokarmowego i immunologicznego.”
31. Mgr Beata Stepanow – Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej „ Edukacja diabetologiczna w systemie opieki zdrowotnej –Gdzie? Z kim? Jak?”
32. Mgr Anna Śliwińska – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Warszawa „ Aktualna rola i zamierzenia PSD w opiece nad chorymi na cukrzycę.”
33. Mgr Hanna Zych-Cisoń – „Własne doświadczenia w edukacji dietetycznej osób otyłych z cukrzycą.”
34. Prezentacja firmy Johnson&Johnson

Written by