Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

W załączeniu udostępniam projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 17 czerwca 2018 r.

Projekt – prawo farmaceutyczne

Written by