Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

W załączeniu udostępniam projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r.

Projekt

Ocena skutków regulacji

Written by