Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

W załączeniu udostępniam projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 13 czerwca 2018 r.

Projekt

Ocena skutków regulacji

Written by