Określenie wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r.

W załączeniu udostępniam projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 04 czerwca 2018 r.

Written by