Leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

W załączeniu udostępniam projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 04 czerwca 2018 r.

Projekt

Załącznik nr 1n

Załącznik nr 2 do umowy

Uzasadnienie

 

Written by