Rządowy projekt ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

W załączeniu udostępniam rządowy projekt ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 10 czerwca 2018 r.

Projekt

Written by