Projekt rozporządzenia MZ w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych

W załączeniu udostępniam projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r.

Projekt

Ocena skutków regulacji

Written by