Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Święto to zostało ustanowione przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) w 1973 roku. Tego samego dnia przypada rocznica urodzin Florence Nightingale, prekursorki pielęgniarstwa.
Z tej okazji wszystkim pielęgniarkom i pielęgniarzom pragniemy podziękować za trud pracy, który każdego dnia niesiecie drugiemu człowiekowi w czasie szczególnie trudnym, jakim jest jego choroba.
Składamy Państwu życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej.

8 maja z tej okazji w toruńskim hotelu „Filmar” odbyły się uroczystości związane ze dwóch grup zawodowych to jest pielęgniarek i położnych. Dzień Położnej przypadał 8 maja. Na uroczystości zaproszenie przyjęło ponad 100 pielęgniarek i położnych z naszego okręgu oraz tradycyjnie już Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski oraz Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznych UM Torunia Izabela Miłoszewska. Obecna była też Małgorzata Wiśniewska z Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego oraz Aleksander Szczęsny Prezes Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych.

Uroczystość otworzył Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu Tomasz Krzysztyniak. Następnie odczytał list adresowanych do wszystkich pielęgniarek i położnych a podpisany przez Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofię Małas.

Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, który gorąco podziękował położnym i pielęgniarkom za wrażliwość i zrozumienie oraz profesjonalną i troskliwą opiekę na rzecz pacjentów.

Po wystąpieniach zaproszonych gości odbył się poczęstunek. Był tort, słodycze, kawa i symboliczna lampka szampana.

Dziękujemy wszystkim za obecnym za udział w naszej uroczystości.

Relacja TV Toruń

Relacja TVP3 Bydgoszcz

Foto: jgFotografia.pl

Written by