XX-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK w Toruniu

10 maja w Filharmonii Pomorskiej odbyły się obchody 20-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu (WNoZ). Połączone one były z III Międzynarodową Konferencją Naukowo-Szkoleniową. Otwarcia Konferencji dokonała Pani Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska, Dziekan WNoZ. Następnie odbyła się projekcja filmu „Historia Wydziału” przedstawiająca dokonania i rozwój Wydziału. Kolejnym punktem uroczystości był wykład inauguracyjny wygłoszony przez Prof. Margaret Nizikiewicz ze Stanów Zjednoczonych. Następnie przyszedł czas na wystąpienia zaproszonych gości, którym był m.in. był Przewodniczący ORPiP w Toruniu Tomasz Krzysztyniak. Podziękował on pani Dziekan za trud pracy włożony w kształcenie pielęgniarek, wskazał korzyści płynące z utrzymania kształcenia przeddyplomowego na poziomie studiów wyższych. Ponad to zwrócił się z życzeniami do pielęgniarek i położnych z okazji przypadających w maju świąt obu grup zawodowych. Na koniec życzył wszystkim uczestnikom Konferencji owocnych obrad.

Całość wydarzeń uświetnił koncert Orkiestry Kameralnej Accademia dell’Arco.

Na zakończenie był jubileuszowy tort oraz okazja do kuluarowych rozmów uczestników Konferencji.

Wydział Nauk o Zdrowiu jest najmłodszym, dynamicznie rozwijającym się Wydziałem Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Geneza Wydziału sięga 1997 roku, kiedy to decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej został powołany Wydział Pielęgniarski z kierunkiem nauczania – pielęgniarstwo. W 2002 roku zmieniono nazwę Wydziału na Wydział Nauk o Zdrowiu

foto: Grażyna Marks http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/5,48722,23383138.html?i=5

Misją Wydziału jest dążenie do zapewnienia najwyższej jakości kształcenia oraz badań naukowych w zakresie medycyny i nauk o zdrowiu opartych na wiedzy i najwyższych wartościach etycznych.

Obecnie na Wydziale kształci się ponad 2800 studentów na dziewięciu kierunkach studiów: pielęgniarstwie, zdrowiu publicznym, fizjoterapii, ratownictwie medycznym, dietetyce, położnictwie, elektroradiologii i audiofonologii oraz organizacji opieki nad osobą starszą (kierunek prowadzony jest wspólnie z Wydziałem Humanistycznym i Wydziałem Teologicznym). Od roku akademickiego 2018/2019 zostanie uruchomiony kierunek – terapia zajęciowa. Wydział posiada również ofertę dydaktyczną studiów w języku angielskim, na kierunkach – pielęgniarstwo i fizjoterapia.

Od roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale uruchomione zostały stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu.

Od roku akademickiego 2015/2016 Wydział uruchomił kształcenie na studiach podyplomowych.

Wydział Nauk o Zdrowiu posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna oraz stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu, a także uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o zdrowiu.

Wydział prowadzi badania naukowe w zakresie medycyny, zdrowia publicznego, promocji zdrowia i ekonomiki zdrowia, pracownicy wydziały publikują wyniki badań w renomowanych czasopismach naukowych.

Written by