Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego …

Rozpoczął się pierwszy z trzech egzaminów wewnętrznych na zakończenie szkoleń specjalizacyjnych organizowanych przez nasz ośrodek kształcenia podyplomowego. Na pierwszy ogień poszli pielęgniarki i pielęgniarze z dziedziny pielęgniarstwa internistycznego.

To pierwsze szkolenie, które przeprowadzone jest według nowych zasad, które weszły w życie 24 sierpnia 2015 roku. Egzamin przeprowadzany jest na tych samych zasadach co egzamin państwowy, który odbędzie się jesienią tego roku w Warszawie. Wówczas z dziedziny pielęgniarstwa internistycznego przystąpią do niego 673 osoby. Uczestnicy odpowiadali na 140 pytań.

W sobotę podobny egzamin napiszą pielęgniarki i pielęgniarze w dwóch pozostałych szkoleń specjalizacyjnych, czyli w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego i chirurgicznego.

Plan egzaminów

Programy kształcenia

Written by