Nowe obowiązki rekrutacyjne

Od dnia 21 października 2017 r. przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem do działalności związanej z leczeniem małoletnich pracodawcy oraz organizatorzy tej działalności mają obowiązek uzyskania informacji czy dane osoby nie znajdują się w rejestrze z dostępem ograniczonym Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym. Jeżeli takie dane znajdują się w Rejestrze to umowa z tą osobą nie może zostać podpisana w zakresie wykonania czynności/pracy polegającej na kontakcie z małoletnimi.

więcej

Written by