23. Międzynarodowy Kongres OSOZ

W dniu 24 kwietnia w Katowicach odbył się 23. Międzynarodowy Kongres Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia OSOZ pod hasłem „Koordynowana i Personalizowana Opieka Zdrowotna”.

Zagadnienia koordynacji i personalizacji opieki w systemie ochrony zdrowia zdominowały tegoroczny Kongres OSOZ. W trakcie jego trwania dyskutowano o innowacyjnej ochronie zdrowia sięgającej do rozwiązań e-zdrowia, priorytetowych wyzwaniach sektorowych, nowatorskich koncepcjach wspomagania procesów wewnętrznych placówek medycznych i farmaceutycznych, nowościach ze świata nauki i technologii. odbyło się 6 sesji tematycznych oraz 2 sesje plenarne, wykłady kilkudziesięciu ekspertów z Polski i zagranicy oraz liczne dyskusje.

W sesji plenarnej C dotyczącej pielęgniarstwa wystąpił Przewodniczący ORPiP w Toruniu z prezentacją nt. „Opieka koordynowana w opiece paliatywnej z zastosowaniem najnowszych osiągnięć systemów elektronicznych”.

Była to okazja do spotkania się przedstawicieli środowiska medycznego, farmaceutycznego oraz organizacji rynku ochrony zdrowia, polityków, naukowców, lekarzy i pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych, menedżerów placówek medycznych, pacjentów, firm działających w sektorze, studentów uczelni medycznych. Od kilkunastu lat konferencja pełni rolę szerokiej platformy wymiany poglądów, zdobywania nowej wiedzy, czerpania inspiracji w procesie budowy prężnej ochrony zdrowia.

Uczestników Kongresu OSOZ zaprosił do Strefy Innowacji, gdzie zaprezentowano nowe rozwiązania dla ochrony zdrowia. Konferencję zwieńczyła Gala Liderów Ochrony Zdrowia. Uroczystość wręczenia nagród laureatom prestiżowego konkursu Liderów Ochrony Zdrowia wraz z koncertem orkiestry symfonicznej odbyła się w nowoczesnej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Wśród laureatów tegorocznej edycji Brązowego Lidera Ochrony Zdrowia otrzymała Prezes Fundacji TZMO „Razem Zmieniamy Świat” Pani Katarzyna Serwińska z Torunia. Serdecznie Gratulujemy.

Written by